Triple-E bv respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die op onze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag of aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Triple-E zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de algemene verordening persoonsgegevens (hierna: AVG) zijn persoonsgegevens: “Alle informatie betreffende een geïdentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijk persoon”. Denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Ook het IP-nummer van uw computer betreft een persoonsgegeven. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Triple-E bv biedt een breed scala aan diensten en producten. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken wij verschillende tools waarbij wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en/of opslaan. Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen.

Gegevens over wie u bent

Naam, adres en e-mail adres van uw bedrijf. Hierbij worden de namen en de rol van de contactpersoon en/of vertegenwoordigers van uw bedrijf verzameld en bewaard.

Google Analytics

Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd bijgehouden en de tool voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. Dit houdt in dat wij met google een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Hierin is vastgelegd dat wij de optie “gegevens delen” hebben uitgezet en wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

LinkedIn Insights

De LinkedIn Insight-tag is een JavaScript-code die we hebben toegevoegd aan onze websites om diepgaande campagne rapporten mogelijk te maken en om ons te helpen waardevolle inzichten over onze websitebezoekers te ontsluiten. We gebruiken de Linked Insight-tag van LinkedIn om conversies bij te houden, bezoekers van websites opnieuw te targeten en extra inzichten te ontgrendelen over leden die interactief zijn met onze LinkedIn-advertenties. Op je instellingenpagina van LinkedIn kunt u zich afmelden voor cookies van LinkedIn. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Cookiebeleid van LinkedIn. De Insight-tag van LinkedIn maakt het verzamelen van metagegevens mogelijk. Hieronder vallen de IP-adresinformatie, de tijdstempel en verschillende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld paginaweergaven. Alle gegevens zijn gecodeerd. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker totdat deze wordt verwijderd of verloopt. De tag verloopt na zes maanden vanaf de laatste keer dat de browser van de bezoeker de tag heeft geladen.

Chat

Voor de Chat werken we samen met Zoho. Dit bedrijf heeft zijn eigen privacy beleid die gefundeerd is op de AVG.

Opslag Data

Formulieren van de website worden gebruikt onze medewerkers op de hoogte te stellen van de contactaanvragen. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM (zoho.com)

Cookie gebruik

Triple-E bv gebruikt cookies om onze websites en online services te leveren en om gegevens te verzamelen. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan en u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Ook stellen de cookies u in staat in te loggen. Daarnaast helpen de cookies tegen fraudebestrijding en kunnen wij met cookies analyseren hoe onze websites en online services presteren.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Het optimaliseren van onze diensten kan alleen als wij onze gebruikers goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

Verbeteren en innoveren

Triple-E bv streeft naar een betere, snellere en persoonlijkere dienstverlening en probeert hierin te allen tijde voorop te lopen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze diensten persoonlijker te maken. Dat doen we door de persoonsgegevens te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Hiermee kunnen wij u als klant beter van dienst zijn.

Marketingactiviteiten uitvoeren

Wij houden u graag op de hoogte met e-mails, nieuwsbrieven en aanbiedingen op onze website die voor u op maat zijn gemaakt. Ook houden wij u graag op de hoogte met gepersonaliseerde advertenties op websites van andere partijen en op social media.

Met wie delen we persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hier (wettelijk) verplicht toe zijn. Politie, justitie en de belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan de rechter ons verplichten bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde. Tot slot moeten wij soms op basis van een overeenkomst of regelement uw gegevens delen met derden.

Uw rechten

Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  • Recht van inzage
  • Recht op correctie, aanvulling en vergetelheid

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd dan kunt u gebruik maken van uw recht op inzage. Hiervoor kunt u contact opnemen met [email protected]. Wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen of laten verwijderen dan kunt u tevens contact opnemen met [email protected]